O Firmie

Firma funkcjonuje na rynku od 02.01.1989 r.

firma_1mgr inż. Roman Krawczyk – absolwent AR w Krakowie – kierunek: geodezja urządzeń rolnych – uprawnienia zawodowe w zakresie: 1,2,3 – doświadczenia zawodowe: 14 lat pracy w WBGiTR w Tarnowie, 7 lat w PODGiK w Tarnowie, 2 lata pracy w ZUD w Tarnowie, 9 lat jako współwłaściciel Geo-Projekt Tarnów S.C.

 

 

Firma świadczy usługi geodezyjne oraz usługi kartograficzne w zakresie:

– pomiary sytuacyjno – wysokościowe i opracowanie ich wyników
– sporządzanie map do celów projektowych
– inwentaryzacje powykonawcze (budynków, przyłączy)
– tyczenie budynków
– rozgraniczenia i podziały nieruchomości
– wznowienia granic
– sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych
– geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne

Geodeta Tarnów Zaprasza do skorzystania z profesjonalnych usług !

Komentowanie jest wyłączone